کالای فیزیکی

نعناع

نعناع

نعناع

۳۱٫۰۰۰تومان
شیشه مک کارتی
اضافه به سبد خرید

ابعاد بسته بندی ها:

ادویه پاش:ارتفاع 11 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

شیشه مک کارتی:ارتفاع12 سانتی متر و قطر4/5 سانتی متر

شیشه بزرگ : ارتفاع 20 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

شیشه متوسط : ارتفاع 12 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

شیشه کوچک : ارتفاع7 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

پاکت بزرگ: طول 30 سانتی متر و عرض 20 سانتی متر

پاکت متوسط:طول 24 سانتی متر و عرض 16 سانتی متر

پاکت کوچک:طول 19 سانتی متر و عرض 14 سانتی متر