کالای فیزیکی

شیشه های درب چوب پنبه ای

شیشه های درب چوب پنبه ای

شیشه های درب چوب پنبه ای

۶۵٫۰۰۰تومان
کلوش
اضافه به سبد خرید

ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع 20 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع 12 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع7 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

ابعاد شیشه های درب چوب پنبه ای:

ابعاد شیشه کلوش: ارتفاع 9 سانتی متر و قطر 8 سانتی متر

ابعاد شیشه ویال: ارتفاع 8/5 سانتی متر و قطر 4/5 سانتی متر

ابعاد پاکت ها:

ابعاد پاکت بزرگ: طول 30 سانتی متر و عرض 20 سانتی متر

ابعاد پاکت متوسط:طول 24 سانتی متر و عرض 16 سانتی متر

ابعاد پاکت کوچک:طول 19 سانتی متر و عرض 14 سانتی متر