کالای فیزیکی

ادویه طعم کره

ادویه طعم کره
ادویه طعم کره
ادویه طعم کره
ادویه طعم کره
ادویه طعم کره

ادویه طعم کره

۵۸٫۰۰۰تومان
ادویه پاش
اضافه به سبد خرید

ابعاد بسته بندی ها:

ادویه پاش:ارتفاع 12 سانتی متر و قطر 5 سانتی متر

شیشه مک کارتی:ارتفاع12 سانتی متر و قطر4/5 سانتی متر

شیشه بزرگ : ارتفاع 20 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

شیشه متوسط : ارتفاع 12 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

شیشه کوچک : ارتفاع7 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

پاکت بزرگ: طول 30 سانتی متر و عرض 20 سانتی متر

پاکت متوسط:طول 24 سانتی متر و عرض 16 سانتی متر

پاکت کوچک:طول 19 سانتی متر و عرض 14 سانتی متر